Duurzaam wonen

Wat is duurzaamheid? Wat is duurzaamheid?

Je hoort het overal, maar wat bedoelen wij nu eigenlijk precies met ‘duurzaamheid’? Wij zien het zo: met z’n allen  zorgen we dat we de aarde niet uitputten, of onze hulpbronnen opraken. We zoeken naar balans: we willen nu prettig leven, maar óók rekening houden met wat de aarde aankan. 

Duurzaamheid betekent eigenlijk gewoon dat we er samen voor zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft. En dat we meehelpen aan een betere plek om te leven. Voor nu, én voor later. En dat is voor iedereen belangrijk! Meer weten over hoe we werken aan verduurzaming? Lees hier verder!

Wat is het energielabel of energieprestatiecertificaat voor woningen? Wat is het energielabel of energieprestatiecertificaat voor woningen?

Er bestaat een label voor woningen dat laat zien hoe zuinig of onzuinig de woning is. Dat heet een energieprestatiecertificaat (of energielabel). In Europa proberen we op allemaal manieren beter om te gaan met energie. Hierover hebben landen afspraken met elkaar gemaakt. Je leest er meer over op de website van de rijksoverheid. In de woningadvertenties op WoningNet staat het energieprestatiecertificaat. Zo kun je als huurder zien hoe zuinig of onzuinig de woning is. 

Er zijn 3 soorten energieprestatiecertificaten

  • Op een energieprestatiecertificaat van vóór 1 januari 2015 staat een letter. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.
  • Op een energieprestatiecertificaat die is afgegeven tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2021 staat een getal, de Energie-Index. Een getal onder de 1,40 is energiezuinig, een getal boven de 2,50 niet. In deze periode is er ook een energielabel met een letter. Het aantal punten dat een woning heeft (puntensysteem /woningwaarderingssysteem) wordt alleen niet bepaald door die letter, maar door het getal, de Energie-Index. Dit heeft de Overheid zo besloten.
  • Sinds 1 januari 2021 wordt het energielabel weer uitgedrukt in een letter.

 

Bepalen van het energieprestatiecertificaat
Het energieprestatiecertificaat geeft dus aan hoe energiezuinig de woning is. Het zegt niets over hoeveel mensen er wonen en hoe zij omgaan met energie. 

Alleen organisaties die dat mogen, geven energielabels af. Wij werken samen met verschillende bedrijven die voor onze woningen energieprestatiecertificaten afgeven. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. 

Installeert de Alliantie zonnepanelen? Installeert de Alliantie zonnepanelen?

Wij willen al onze woningen duurzaam maken. Je krijgt hierover vanzelf een bericht. Op onze woongebouwen plaatsen we zonnepanelen. Ook bij de meeste eengezinswoningen kunnen we zonnepanelen op het dak leggen. Meer informatie lees je op de pagina over zonnepanelen. 

Wat doet de Alliantie aan verduurzaming? Wat doet de Alliantie aan verduurzaming?

We pakken woningen met een slecht energielabel aan. We isoleren, zetten dubbel glas en plaatsen waar mogelijk zonnepanelen. Deze maatregelen helpen om woningen energiezuinig en comfortabel te maken. We zetten alles-op-alles om zoveel mogelijk woningen zo snel mogelijk aan te pakken.

We hebben al vele woningen duurzaam gemaakt en verbeterd. De afgelopen jaren hebben we 9.000 woningen verbeterd naar label A. Dus we zijn al op de goede weg. Een deel van onze woningen heeft nog een E/F/G label. De meeste woningen met een E/F/G label pakken we zo snel mogelijk aan. We streven ernaar dat deze uiterlijk in 2028 duurzaam zijn.

Energielabel
Aantal woningen
A+ en hoger  
6.957
A 18.000
B 8.887
C 8.477
D 2.998
E 3.047
F 2.244
G 3.165

Verduurzamen kunnen wij niet alleen. Het lukt alleen als we dat samen doen met onze huurders, aannemers en andere samenwerkingspartners. Je kan zelf ook van alles doen. Zo werken we samen aan een betere toekomst!

Subsidie
Wist je dat gemeentes jou kunnen helpen met het besparen van energie en subsidies geven? Kijk hier voor informatie

Wat is CO2 en de energietransitie? Wat is CO2 en de energietransitie?

CO2 is een gas dat vrijkomt bij verbranding van brandstoffen zoals benzine, aardgas en steenkolen. We gebruiken dit best veel! Voor het verwarmen van onze woning, autorijden of het opladen van je telefoon bijvoorbeeld.  

CO2 houdt de warmte van de zon vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Dat zorgt voor klimaatverandering en opwarming van de aarde. Maar ook voor extreem weer en zelfs natuurrampen. Als we zo doorgaan, wordt de aarde een onleefbare plek.

Om dat te veranderen moeten we CO2-neutraal gaan leven. Het beste is helemaal geen CO2 meer uitstoten. Duurzame energie - zoals wind, water, zon - zijn minder of niet schadelijk voor het milieu. We gebruiken dan energiebronnen die niet opraken. 

Duurzame energie wordt ook steeds belangrijker omdat de fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) steeds meer opraken. Het overgaan van energie krijgen uit fossiele brandstoffen, naar volledig duurzame bronnen, heet de energietransitie.Wat doet de Alliantie aan verduurzamen? Wat doet de Alliantie aan verduurzamen?

We pakken woningen met een slecht energielabel aan. We isoleren, zetten dubbel glas en plaatsen zonnepanelen. Deze maatregelen helpen om woningen energiezuinig en comfortabel te maken. We zetten alles-op-alles om zoveel mogelijk woningen zo snel mogelijk aan te pakken. 

We hebben al vele woningen duurzaam gemaakt en verbeterd. De afgelopen jaren hebben we 9.000 woningen verbeterd naar label A. Dus we zijn al op de goede weg. Een deel van onze woningen heeft nog een E/F/G label. De meeste woningen met een E/F/G label pakken we zo snel mogelijk aan. We willen dat deze uiterlijk in 2028 duurzaam zijn.

Energielabel Aantal woningen
A+ en hoger 6.957
A 18.000
B 8.887 
C 8.477 
D 2.998 
E 3.047 
F 2.244 
G 3.165 


Verduurzamen kunnen wij niet alleen. Het lukt alleen als we dat samen doen met onze huurders, aannemers en andere samenwerkingspartners. Je kan zelf ook van alles doen. Zo werken we samen aan een betere toekomst! 

Isoleren zonder huurverhoging. Wat houdt dat in? Isoleren zonder huurverhoging. Wat houdt dat in?

Per 1 januari 2023 isoleren zonder kosten
De overheid heeft nieuwe afspraken gemaakt die gelden voor alle woningcorporaties in Nederland. Een van deze afspraken is dat wij vanaf 1 januari 2023 geen huurverhoging meer vragen als wij jouw woning gaan isoleren. Dit geldt als we het dak, de vloer of de muur isoleren en als we dubbelglas plaatsen. Andere maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp, vallen buiten deze afspraken.

Al eerder isolatie aangebracht met huurverhoging?
De afspraak gaat in op 1 januari 2023. Is jouw woning al geïsoleerd en kreeg je eerder een huurverhoging? Een huurverhoging wordt niet teruggedraaid. Wij volgen hiermee de door de overheid gemaakte landelijke afspraken.

Alsnog isoleren? 
Heb je kortgeleden besloten niet mee te doen aan een isolatieplan voor jouw woning vanwege de huurverhoging. Ben je benieuwd of je alsnog mee kan doen? Per situatie bekijken wij of je wel of niet mee kan doen. Neem daarvoor contact met ons op.  


Ik wil zelf mijn huis isoleren. Mag dat? Ik wil zelf mijn huis isoleren. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Zelf een dak, vloer of muur isoleren is erg ingrijpend. Het kan dan zijn dat de werkzaamheden worden gedaan op een manier die niet in lijn is met de hoge eisen die wij voor isolatie hebben.

Hoe werkt het puntensysteem met een energielabel? Hoe werkt het puntensysteem met een energielabel?

Er zijn 3 manieren om erachter te komen hoe energiezuinig een huurwoning is en hoeveel punten een woning daarvoor krijgt:

  1. Via de Energie-Index. Als de Alliantie na 1 januari 2015 een Energie-Index (EI) heeft laten opstellen voor de woning, heeft de woning een cijfer. En dit zorgt voor een bepaald aantal huurpunten (zie tabel 1).
  2. Via een geldig energielabel. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen Energie-Index, maar wel een geldig energieprestatiecertificaat (niet ouder dan 10 jaar) afgegeven? Dan heeft de woning een energieprestatiecertificaat met een letter (A++ t/m G). Dit zorgt voor het aantal huurpunten dat de Alliantie mag doorrekenen in de maximale huur (zie tabel 1).
  3. Via het bouwjaar. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen energieprestatiecertificaat dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index? Dan bepaalt het bouwjaar van de woning het aantal huurpunten (zie tabel 2).


Tabel 1 Energieprestatie en puntensysteem

Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)  Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015) Eengezinswoning Meergezinswoning / Duplexwoning
EI ≤ 0,6 Label A++ 44 40
0,6 < EI ≤ 0,8 Label A+ 40 36
0,8 < EI ≤ 1,2 Label A 36 32
1,2 < EI ≤ 1,4 Label B 32 28
1,4 < EI ≤ 1,8 Label C 22 15
1,8 < EI ≤ 2,1 Label D 14 11
2,1 < EI ≤ 2,4 Label E 8 5
2,4 < EI ≤ 2,7 Label F 4 1
EI > 2,7 Label G 0 0

 

Tabel 2 Huurpunten naar bouwjaar

Bouwjaar Huurpunten eengezinswoning Huurpunten meergezinswoning
2002 en later 36 32
2000 t/m 2001 32 28
1998 t/m 1999 22 15
1992 t/m 1997 22 11
1984 t/m 1991 14 11
1979 t/m 1983 8 5
1977 t/m 1978 4 1
1976 en ouder G 0
Verandert de huurprijs van mijn woning door een energielabel? Verandert de huurprijs van mijn woning door een energielabel?

Al onze woningen hebben een aantal onderdelen waar ze goed of minder goed op scoren. Voor elk onderdeel krijgen ze punten. Hoe hoger de score, hoe beter het huis en hoe hoger de huur. Ook of een woning energiezuinig is (het gebruik van warmte en gas) telt mee in het puntenaantal van een huis. Hoe beter de energieprestatie, hoe meer punten een woning krijgt. Voor de zittende huurder verandert er niets aan de huurprijs. De huurprijs wordt opnieuw bepaald als de woning opnieuw wordt verhuurd.


Moet ik meer huur betalen door een energielabel? Moet ik meer huur betalen door een energielabel?

Hoe zuinig of onzuinig je woning omgaat met energie, zorgt voor een andere huurprijs.

We bekijken de woning en schatten het energieverbruik. Dit noemen we een indicatief energielabel. Dit label leggen we vast in onze systemen. Hiermee bereken we de huur van de woning.

Als je het niet eens bent met het label, kan je je woning laten onderzoeken. Na het onderzoek krijg je dan een definitief energielabel. Je vraagt dit aan via het contactformulier