Duurzaam wonen

Wat is het energieprestatiecertificaat voor woningen?

Het energieprestatiecertificaat is een label dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Hiermee wil de overheid huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen nemen. In Europa wordt op allerlei manieren geprobeerd om energiezuiniger te leven en aan de internationale afspraken te voldoen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

De labelplicht geldt alleen voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Een energielabel is van invloed op de waarde van een woning. Ook in de woningadvertenties op WoningNet staat het energieprestatiecertificaat, zodat de huurder weet wat de energieprestatie van zijn toekomstige woning is. Er zijn twee energieprestatiecertificaten beschikbaar:

  • Op een energieprestatiecertificaat van vóór 1 januari 2015 staat een letter. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.
  • Sinds 1 januari 2015 staat op het energieprestatiecertificaat een indexgetal. Een getal onder de 1,40 is energiezuinig, een getal boven de 2,50 niet.

Bepalen en uitgeven van het energieprestatiecertificaat
Het energieprestatiecertificaat meet de energieprestatie van een woning onder standaard omstandigheden. Deze berekeningsmethode houdt geen rekening met de gezinssamenstelling en het bewonersgedrag.

Energielabels worden afgegeven door gecertificeerde organisaties. De Alliantie is gecertificeerd voor het afgeven van energieprestatiecertificaten en mag dit afgeven voor haar eigen woningen. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Als u denkt dat uw energieprestatiecertificaat niet klopt, kunt u contact opnemen met de Alliantie via het contactformulier. De Alliantie onderzoekt dan de juistheid van het energieprestatiecertificaat.