Veelgestelde vragen

Duurzaam wonen

Wat is het energieprestatiecertificaat voor woningen? Wat is het energieprestatiecertificaat voor woningen?

Het energieprestatiecertificaat is een label dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Hiermee wil de overheid huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen nemen. In Europa wordt op allerlei manieren geprobeerd om energiezuiniger te leven en aan de internationale afspraken te voldoen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

De labelplicht geldt alleen voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Een energielabel is van invloed op de waarde van een woning. Ook in de woningadvertenties op WoningNet staat het energieprestatiecertificaat, zodat de huurder weet wat de energieprestatie van zijn toekomstige woning is. Er zijn twee energieprestatiecertificaten beschikbaar:

 • Op een energieprestatiecertificaat van vóór 1 januari 2015 staat een letter. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.
 • Sinds 1 januari 2015 staat op het energieprestatiecertificaat een indexgetal. Een getal onder de 1,40 is energiezuinig, een getal boven de 2,50 niet.

Bepalen en uitgeven van het energieprestatiecertificaat
Het energieprestatiecertificaat meet de energieprestatie van een woning onder standaard omstandigheden. Deze berekeningsmethode houdt geen rekening met de gezinssamenstelling en het bewonersgedrag.

Energielabels worden afgegeven door gecertificeerde organisaties. De Alliantie is gecertificeerd voor het afgeven van energieprestatiecertificaten en mag dit afgeven voor haar eigen woningen. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Als u denkt dat uw energieprestatiecertificaat niet klopt, kunt u contact opnemen met de Alliantie via het contactformulier. De Alliantie onderzoekt dan de juistheid van het energieprestatiecertificaat.

Installeert de Alliantie zonnepanelen? Installeert de Alliantie zonnepanelen?

De meeste bewoners van eengezinswoningen ontvangen van ons een aanbod voor zonnepanelen op hun dak. Wij verduurzamen onze woningen stapsgewijs, u ontvangt hierover vanzelf een brief. Ook op onze appartementencomplexen gaan we zonnepanelen leggen. Meer informatie over onze plannen vindt u op de projectpagina zonnepanelen.

Als u zelf zonnepanelen wilt plaatsen op uw woning beschouwen wij dit als een ZAV: Zelf Aangebrachte Voorziening waarvoor u toestemming nodig heeft van ons. Vraag dit aan via het contactformulier. De Alliantie beoordeelt vervolgens de aanvraag, bijvoorbeeld door te onderzoeken of het dak geschikt is voor zonnepanelen. 


 

Waarom heb ik hoge energiekosten? Waarom heb ik hoge energiekosten?

Als u veel moet bijbetalen aan uw energieleverancier, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Om te achterhalen waarom de afrekening zo hoog is, en of de Alliantie u kan helpen, is wat onderzoek nodig. Aan de hand van uw jaarafrekening en de afrekeningen van voorgaande jaren kunt u onderstaande vragen doorlopen:

Vraag 1: Betaalt u meer voor elektra of voor gas?

1. Ik betaal meer voor elektra.
Waarschijnlijk bent u meer gaan verbruiken, of de elektraprijzen of belastingen zijn gestegen. Uw energieleverancier kan u hierover meer vertellen.

2. Ik betaal meer voor gas.
Ga naar vraag 2.

Vraag 2: Is uw thuissituatie veranderd in het afgelopen jaar? Heeft u bijvoorbeeld sinds kort een bad, is de vaatwasser stuk, zijn uw kinderen tieners geworden waardoor er vaker en langer gedoucht wordt, heeft u andere werktijden of bent u vaker thuis?

1. Ja.
Waarschijnlijk bent u meer gaan verbruiken. Een CV-ketel verwarmt uw woning en zorgt voor heet water. Een CV-ketel is verantwoordelijk voor ongeveer 95% van het gasverbruik. Uw stookgedrag heeft de meeste invloed op het verbruik. 

2. Nee.
Ga verder naar vraag 3.

Vraag 3: Bent u overgestapt van energieleverancier?

1. Nee.
Ga verder naar vraag 4.

2. Ja.
Vergelijk uw afrekening met de afrekeningen van de afgelopen jaren. Als u bent gewisseld van energieleverancier dan kan er een fout in de vermelde meterstanden zijn. Neem hierover contact op met uw energieleverancier.

Vraag 4: Heeft u uw huidige meterstanden vergeleken met de meterstanden die op de afrekening zijn vermeld?

1. Ja, de meterstanden die nu op de meter staan, komen redelijk overeen met wat er op de afrekening staat.
Ga verder naar vraag 5.

2. Nee.
Controleer de huidige meterstanden met de meterstanden op de afrekening. Neem contact op met uw energieleverancier wanneer ze niet kloppen. 

Vraag 5: Is de hoeveelheid verbruikte m3 gas erg veel hoger dan het gemiddelde?

Gemiddeld gasverbruik per type woning (hoe minder goed de woning geïsoleerd is, hoe hoger het gemiddeld gasverbruik is):

 • Flat of etagewoning: 940 m3
 • Tussenwoning: 1.310 m3
 • Hoekwoning: 1.580 m3
 • 2-onder-1-kapwoning: 1.870 m3
 • Vrijstaande woning: 2.440 m3
 • (cijfers van Nibud/RVO 2016)

1. Ja.
Ga naar vraag 6.

2. Nee.
Mogelijk heeft uw energieleverancier de tarieven veranderd. Wij adviseren u regelmatig uw meterstanden te noteren. Dan ziet u ook meteen of deze afwijken van eerdere perioden.

Vraag 6: Heeft u vorig jaar veel geld terug gehad?

1. Ja.
Controleer de meterstanden op de afrekening van de afgelopen jaren. Vaak zit hier een trendbreuk in. Een voorbeeld van een trendbreuk in het gasverbruik:

 • 2013: 1.500 m3
 • 2014: 1.450 m3
 • 2015: 1.000 m3
 • 2016: 1.900 m3

In dit voorbeeld is in 2015 een verkeerde stand doorgegeven of ingeschat. Dit is in 2016 gecorrigeerd met de juiste stand. Er is in 2015 onterecht geld terugbetaald en dit moet later weer worden bijbetaald.

2. Nee, ik heb vorig jaar geen geld terug gehad.
Ga naar vraag 7.

Vraag 7: Wanneer u geen gas verbruikt (CV ketel uit, geen warmwatergebruik, niet koken), ziet u dan de gasmeter draaien?

1. Ja.
U hebt misschien een gaslek, geef dit aan de Alliantie door via een reparatieverzoek.

2. Nee.

Geen oorzaak, wat nu?
Heeft u het bovenstaande goed uitgezocht, maar geen oorzaak van de stijging van het energieverbruik kunnen vinden? Stuur uw vraag met kopieën van alle afrekeningen van minimaal de afgelopen vijf jaar naar ons toe via het contactformulier. Wij nemen dan de melding in behandeling en doen navraag bij de installateur, of wij laten de ketel controleren.

Hoe kan ik energie besparen? Hoe kan ik energie besparen?

Energie besparen levert u en het milieu veel voordeel op. Zelfs kleine stapjes maken al veel verschil!


Wat betekent het energieprestatiecertificaat voor de woningwaarde? Wat betekent het energieprestatiecertificaat voor de woningwaarde?

De energieprestatie telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. De Alliantie moet nieuwe huurders informeren over de energieprestatie van de woning. Afhankelijk van de energieprestatie krijgt een woning extra punten. Hoe energiezuiniger de woningen des te meer punten.

Energieprestatie woning achterhalen
Er zijn 3 manieren om de energiezuinigheid van een huurhuis te achterhalen:

 1. Via de Energie-Index. Als de Alliantie na 1 januari 2015 een Energie-Index (EI) heeft laten opstellen voor de woning, dan is dit cijfer bepalend voor het aantal huurpunten (zie tabel 1).
 2. Via een geldig energielabel. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen Energie-Index, maar wel een geldig energieprestatiecertificaat (niet ouder dan 10 jaar) afgegeven, dan bepaalt de letter op het energieprestatiecertificaat (A++ t/m G) het aantal huurpunten dat de Alliantie mag doorrekenen in de maximale huur (zie tabel 1).
 3. Via het bouwjaar. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen energieprestatiecertificaat dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index? Dan bepaalt het bouwjaar van de woning het aantal huurpunten (zie tabel 2).

Tabel 1 Energieprestatie en puntensysteem

Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015) Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015)EengezinswoningMeergezinswoning / Duplexwoning
EI ≤ 0,6Label A++4440
0,6 < EI ≤ 0,8Label A+4036
0,8 < EI ≤ 1,2Label A3632
1,2 < EI ≤ 1,4Label B3228
1,4 < EI ≤ 1,8Label C2215
1,8 < EI ≤ 2,1Label D1411
2,1 < EI ≤ 2,4Label E85
2,4 < EI ≤ 2,7Label F41
EI > 2,7Label G00

 Tabel 2 Huurpunten naar bouwjaar

BouwjaarHuurpunten eengezinswoningHuurpunten meergezinswoning
2002 en later3632
2000 t/m 20013228
1998 t/m 19992215
1992 t/m 19972211
1984 t/m 19911411
1979 t/m 198385
1977 t/m 197841
1976 en ouderG0
Heeft een energielabel gevolgen voor mijn huur? Heeft een energielabel gevolgen voor mijn huur?

Voor uw woning is een indicatief energielabel opgesteld naar aanleiding van eerdere woningonderzoeken. Dit indicatieve label leggen we vast in onze informatiesystemen waarmee we ook de maximale huurberekening van de woning berekenen.

Stijging van maximale huur van uw woning staat los van de jaarlijkse huuraanpassing. Deze aanpassing is namelijk een indexatie van de huur van het voorgaande jaar. Als u bezwaar heeft tegen het indicatieve energielabel kan een EPA-adviseur uw woning onderzoeken, deze stelt dan een definitief energielabel op. U vraagt dit aan via het contactformulier onderaan de Service & Contactpagina.