Deurwaarder

Ik heb bericht gekregen dat mijn woning ontruimd wordt. Wat moet ik nu doen?

U kunt navraag doen bij de deurwaarder wat de stand van zaken is. Wanneer u niet weet welke deurwaarder u moet hebben, kunt u contact opnemen met een medewerker van de Klantenservice. De medewerker zal vervolgens de contactgegevens van de bijbehorende deurwaarder voor u opzoeken.