Calamiteiten

Welke maatregelen neemt de Alliantie ten aanzien van inbraakpreventie?

Bij nieuwbouw en renovatie zorgt de Alliantie ervoor dat hang- en sluitwerk zoveel mogelijk voldoet aan de eisen. Het verdient aanbeveling dat u daarnaast zelf ook maatregelen neemt om de woning extra te beveiligen.