Calamiteiten

Wat moet ik doen in geval van brand?

Brand of rook in uw eigen woning?

 • Ga naar buiten. Doe de deur van uw woning dicht. De rook verspreidt zich dan niet naar de gangen, hal en trappenhuizen.
 • Neem uw sleutel mee.
 • Vlucht indien mogelijk naar beneden.
 • Bel dan 112!
 • Waarschuw andere bewoners.
 • Wacht buiten op de brandweer. Vertel de brandweer wat er aan de hand is.

Brand of rook in gang, hal of trappenhuis?

 • Kunt u door rook of hitte niet meer naar buiten? Blijf dan in de woning.
 • Doe ramen en deuren dicht.
 • Leg een (vochtige) handdoek tegen de kier aan de onderkant van de voordeur. Dat houdt de rook buiten de woning.
 • Ga naar het balkon of het grootste raam aan de straatzijde. Trek de aandacht van de brandweer door bijvoorbeeld te schreeuwen, fluiten en zwaaien.
 • Bel 112. Vertel waar de brand is en met hoeveel personen u op welke plek bent. Wacht dan op instructies van de brandweer.

Volg altijd instructies van de brandweer op.

Niet doen!

 • Probeer niet naar beneden te klimmen of naar een ander balkon over te steken!
 • Vucht niet via een dakluik in een trappenhuis. De luiken zijn voor onderhoudswerkzaamheden en geen vluchtroute. Als de luiken bij brand open gaan, ontstaat er extra ventilatie. Daardoor wordt de brand alleen maar erger.

Lees meer in de folder Brandveilig wonen.