Calamiteiten

Wat is een doorvalbeveiliging?

Een doorvalbeveiliging is een stang die voorkomt dat mensen uit het raam of door een glaspaneel vallen. De stang wordt op het kozijn of de muur gemonteerd. In het Bouwbesluit is opgenomen dat ieder raam met een borstwering (dit is het gesloten geveldeel onder het kozijn) onder een bepaalde hoogte, een goedgekeurde doorvalbeveiliging moet hebben.

De doorvalbeveiliging is aangebracht voor uw veiligheid. Om deze te kunnen garanderen moet u zich aan deze regels houden:

  • De doorvalbeveiliging is een beveiliging bij incidenten. Deze is dus niet bedoeld om langdurig en continu tegenaan te leunen en/of aan te hangen.
  • Het verwijderen van de doorvalbeveiliging is onder geen beding toegestaan. In de meeste gevallen is de doorvalbeveiliging aangebracht door middel van een chemische verankering. Het tijdelijk verwijderen en het opnieuw bevestigen brengt de verankering van de doorvalbeveiliging ernstige schade toe. 
  • Mocht u een mankement vermoeden aan de doorvalbeveiliging, neemt u dan direct contact op met de onderhoudsdienst van de Alliantie.