Buitenruimte

Mag ik een boom laten weghalen? Mag ik een boom laten weghalen?

Wanneer je last hebt van een boom in je tuin zijn er verschillende situaties mogelijk:

 • Als je de boom zelf hebt geplaatst, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen ervan. Wij kunnen je wel helpen met een kapvergunning, en je in contact brengen met een professioneel bedrijf. De kosten zijn voor rekening van de huurder. 
 • Als de boom er al stond toen je er kwam wonen, kan je het beste advies vragen aan je beheerder wonen.
 • Als de boom in de tuin van je buren staat, moet je dit eerst met je buren bespreken. Takken of wortels die doorlopen in je tuin mag je zelf weghalen, tot aan de erfgrens en nadat je dat hebt verteld aan de buren. Je mag de boom niet beschadigen. Neem contact op met de wijkbeheerder als je er niet uitkomt met de buren.


Kan de groenvoorziening beter? Kan de groenvoorziening beter?

Groenvoorziening bij het wooncomplex is meestal opgenomen in de servicekosten. Er zijn dan afspraken met bedrijven die zorgen voor het onderhoud. Als je ontevreden hierover bent, kan je hierover contact opnemen met je wijkbeheerder.

Groenstroken en plantsoenen rondom het wooncomplex of woning zijn in onderhoud bij uw gemeente. Hiervoor kan je contact opnemen met de gemeente.


Hoe maak ik gebruik van een schotelantenne? Hoe maak ik gebruik van een schotelantenne?

Met een schotelantenne ontvang je meer buitenlandse zenders. De Alliantie plaatst  geen schotelantennes, dit kan de huurder zelf doen. Voor sommige woningen geldt een schotelverbod. Dan kan je op andere manieren naar speciale zenders kijken, bijvoorbeeld via internet, smarttelevisie, glasvezel, een extra zenderpakket of een IPTV-abonnement.

Voor het plaatsen van een schotelantenne heb je toestemming nodig van de Alliantie, ook als de vorige bewoner al een schotelantenne had geplaatst. Vraag dit aan via het contactformulier.

Toestemming is altijd onder voorbehoud. Soms verandert regelgeving van de gemeente of overheid. We kunnen altijd de toestemming intrekken. Dan moet je de schotelantenne op eigen kosten verwijderen.

Regels voor het plaatsen van een schotelantenne:

 • Er is voor uw woning geen schotelverbod;
 • De schotelantenne is niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
 • De schotelantenne hangt niet in centrale ruimten of op centrale voorzieningen;
 • De schotelantenne heeft een doorsnede van maximaal 0,80 meter;
 • De schotelantenne staat op een statief en is niet vastgemaakt aan muren, kozijnen, enz.;
 • Je verwijdert zelf de schotelantenne als je uit de woning vertrekt of als dat nodig is bij uitvoering van onderhoud;
 • Je hebt een aansprakelijkheidsverzekering voor mogelijk schade aan bezittingen van anderen (zoals het gebouw) of voor gevolgen van bijvoorbeeld het wegwaaien van de schotelantenne;
 • Eventuele extra voorwaarden voor uw woongebouw ontvang je nadat je toestemming hebt aangevraagd.

Let op: in een gebouw met een centrale schotelantenne mag je geen individuele schotel plaatsen. Als huurder moet je je houden aan de regels van het gebouw. Als de schotelantenne wordt betaald via de servicekosten, dan moet je deze kosten betalen, ook als je geen gebruik maakt van de schotelantenne.

Waar moet mijn erfafscheiding aan voldoen? Waar moet mijn erfafscheiding aan voldoen?

Een erfafscheiding geeft de grens aan met je buren. Het kan in een natuurlijk vorm bestaan of in de vorm van een hek of schutting. Hiervoor zijn regels: 

 • Afmetingen: een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij de gemeente andere bepaalt. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wil je een schutting van meer dan 2 meter hoog? Informeer dan bij de gemeente of je een omgevingsvergunning nodig hebt;
 • Openingen: er mogen geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn, die uitkijken op de grond van je buren;
 • Toestemming: aan je eigen kant van de erfafscheiding mag je doen wat je wilt zonder toestemming. Je mag er bijvoorbeeld tegen aanbouwen en tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding iets aanbrengen.  Of aan jouw kant van een muur of schutting schilderen of beugels voor plantenbakken plaatsen;


Bij uw gemeente kan je informeren wat de exacte lokale regels zijn.


Hoe maak ik mijn dakgoot schoon? Hoe maak ik mijn dakgoot schoon?

Als je in een eengezinswoning woont, moet je zelf de dakgoot onderhouden. Probeer bladeren en vuil regelmatig weg te halen, dan voorkom je lekkage aan de dakgoot of het dak.


Als er een probleem is met de dakgoot, neem dan contact op met de dakspecialist in je buurt.

Als je woont in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren, dan is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw.