Bezichtiging en oplevering

Komen nieuwe huurders de woning bekijken als ik er nog woon? Komen nieuwe huurders de woning bekijken als ik er nog woon?

Als we je huuropzegging hebben ontvangen, gaan we op zoek naar nieuwe huurders. De mensen die de woning misschien willen huren, noemen we kandidaat-huurders. Zij komen samen de woning bekijken. We spreken daarvoor een datum en tijdstip met je af. Als de mensen komen kijken, is daar iemand van de Alliantie bij. Hij of zij regelt de bezichtiging en kan je van alles vertellen. Bijvoorbeeld hoe het werkt als je spullen uit je huis wilt laten overnemen door nieuwe bewoners. 

Let op: laat geen kandidaat-huurders binnen in je woning als de medewerker van de Alliantie er nog niet is. Vraag ze nog even buiten wachten.

We gaan niet altijd op zoek naar een nieuwe huurder. Soms wordt je oude woning na de verhuizing verkocht of gerenoveerd. Na je huuropzegging hoor je of dat zo is. Als er geen nieuwe huurders inkomen, dan moet je de woning schoon, heel en leeg aan ons opleveren. Je mag geen spullen achterlaten in de woning. 


Hoe moet ik de woning opleveren? Hoe moet ik de woning opleveren?

LET OP: door het coronavirus passen we onze werkwijze aan. De huur opzeggen gaat iets anders dan normaal. Lees het in onze veelgestelde vragen over corona: Wat als ik nu mijn huur opzeg?

Als je de huur hebt opgezegd, moet je de woning schoon, heel en leeg opleveren. Deze documenten heb je daarbij nodig:


Let op: als de woning niet schoon, heel en leeg is opgeleverd kunnen wij kosten in rekening brengen. Deze staan in de checklist.

Grofvuil 
Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een vuilniszak of container past. Dit kan je soms wegbrengen naar een afvalstation, of het wordt opgehaald door de gemeenten op speciale momenten. Als je verhuist en je hebt grofvuil, is het belangrijk dit op de ophaaldag op de goede plek te zetten. Anders kan je een boete krijgen. Op de website van je gemeente vind je informatie over (het ophalen van) afval en grofvuil.

Asbest
In woningen met een bouwjaar van voor 1994 is soms asbest aanwezig. Met dit materiaal werd vroeger gebouwd, het kan giftig zijn. Als dat zo is, mag je geen vloerbedekking, zeil en gevelkachels (mogelijke asbestbronnen) weghalen voordat er een voorinspectie is geweest.

ZAV
Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) zijn aanpassingen die je zelf hebt gedaan aan de woning. Deze aanpassingen mag je soms laten zitten als je weggaat uit een woning. Bijvoorbeeld als daarover een (schriftelijke) afspraak is gemaakt met de Alliantie. Als dit niet zo is, vertelt de opzichter bij de inspectie wat je moet verwijderen en wat mag blijven zitten. Dit legt hij schriftelijk vast.

Wordt mijn woning na de huuropzegging geïnspecteerd? Wordt mijn woning na de huuropzegging geïnspecteerd?

In sommige gevallen inspecteren we de woning als een huurder verhuist: 

  •  Als je er langer dan 10 jaar de hebt gewoond;
  • Als je iets hebt veranderd aan de woning - zoals een nieuwe keuken;
  • Als er een asbestrisico is.

Bij een inspectie kijken wij of je dingen aan de woning hebt veranderd die in de oude staat teruggebracht moeten worden. We kijken of er reparaties moeten worden gedaan. En of u nog iets moet uitvoeren of betalen. Soms maken we daarna nog een afspraak voor een eindinspectie. Dan kijken we of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. 

Ook als wij geen inspectie doen moet je de woning schoon, heel en leeg opleveren

Wanneer ontvang ik de eindafrekening? Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Binnen 3 tot 6 weken nadat je verhuisd bent, sturen we je een eindafrekening. Hierin staat of je nog een bedrag van de Alliantie krijgt, of dat je nog iets aan ons moet betalen. Bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand of reparatiekosten.

De stook- en servicekosten verrekenen we binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Denk eraan dat je ook aan bedrijven zoals je elektriciteitsleverancier of drinkwaterbedrijf doorgeeft dat je verhuist. Informatie hierover vind je op de websites van deze bedrijven.