Bezichtiging en oplevering

Komen nieuwe huurders de woning bekijken als ik er nog woon? Komen nieuwe huurders de woning bekijken als ik er nog woon?

Als we je huuropzegging hebben ontvangen, gaan we op zoek naar nieuwe huurders. De mensen die de woning misschien willen huren, noemen we kandidaat-huurders. De kandidaat-huurders komen de woning pas bekijken nádat je de sleutel hebt ingeleverd. Je kunt hierdoor geen spullen uit je woning laten overnemen.

Let op: laat geen kandidaat-huurders binnen in je woning wanneer zij zelf bij jou aanbellen! De Alliantie zal een kandidaat nooit bij je langs sturen.

 Hoe moet ik de woning opleveren? Hoe moet ik de woning opleveren?

Als je de huur hebt opgezegd, moet je de woning leeg, heel en schoon, opleveren. Let op: als de woning niet leeg, heel en schoon is opgeleverd kunnen wij kosten in rekening brengen. 

Tijdens de voorinspectie loopt een medewerker van de Alliantie samen met jou door de woning en vertelt je wat wij van je verwachten. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd in een rapport. In dat rapport staan ook de kosten die in rekening gebracht worden wanneer je de woning niet leeg, heel en schoon oplevert. Wat bedoelen we met leeg, heel en schoon?

Leeg
Een lege woning is een woning waaruit alle meubels, stoffering (vloerafwerking, raambekleding, etc.) en decoratie (lampen, schilderijen, spiegels, etc.) is verwijderd. Ook spijkers, schroeven en pluggen zijn weg. Alleen dat wat bij de woning hoort mag achterblijven. Voor tuinen geldt ook dat vijvers zijn verwijderd en gedicht.

Heel
De woning moet heel worden achtergelaten. Deuren zijn aanwezig, onbeschadigd en vrij van stickers. Schakelaars en stopcontacten zijn heel. Ook wasbakken, fonteintjes, spiegels en planchetten zijn aanwezig en onbeschadigd.

Is er een hoekje behang los, dan kan je dit vastplakken. Zitten er banen of grote stukken los? Maak dan de wand die beschadigd is vrij van behang.

Schoon

 • Een schone woning is een woning waarvan alle ruimtes inclusief de bergingen bezemschoon zijn. Daarnaast zijn keuken, badkamer en toilet goed schoongemaakt. Zo is de keuken vetvrij en de badkamer vrij van kalk- en zeepresten. 
 • Heb je gerookt in de woning, verwijder dan nicotineaanslag van muren, plafonds, ramen, deuren en kozijnen. 
 • Het balkon is leeg en aangeveegd. De tuin is vrij van onkruid en beplanting is gesnoeid.
 • Grofvuil is afgevoerd en vuilcontainers zijn leeg.


Asbest
In woningen die gebouwd zijn voor 1994 is soms asbest aanwezig. Met dit materiaal werd vroeger gebouwd, het kan giftig zijn. Als dat zo is, mag je geen vloerbedekking, zeil en gevelkachels (mogelijke asbestbronnen) weghalen voordat er een voorinspectie is geweest.

ZAV
Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) zijn aanpassingen die je zelf hebt gedaan aan de woning. Deze aanpassingen mag je soms laten zitten als je weggaat uit een woning. Bijvoorbeeld als daarover een (schriftelijke) afspraak is gemaakt met de Alliantie. Als dit niet zo is, vertelt de opzichter bij de inspectie wat je moet verwijderen en wat mag blijven zitten. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Is er een inspectie van mijn woning na de huuropzegging? Is er een inspectie van mijn woning na de huuropzegging?

Als je de huur opzegt, komen we bij je langs voor een voorinspectie. We kijken dan of je dingen aan de woning hebt veranderd die in de oude staat teruggebracht moeten worden. Of dat je zelf nog iets moet repareren. Soms maken we daarna nog een afspraak voor een eindinspectie. Dan kijken we of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. 


Kan de nieuwe huurder spullen van mij overnemen? Kan de nieuwe huurder spullen van mij overnemen?

Ga je verhuizen? Soms heb je gordijnen, vloerbedekkingen of andere zaken in de woning die je wil achterlaten, die een nieuwe huurder kan overnemen. Dat kun je bij de voorinspectie bespreken. 

Is er geen interesse in het overnemen van spullen door de kandidaat-huurder, dan is er geen vergoeding voor spullen die je achterlaat.  

Wat mag worden overgenomen door de nieuw huurder?

 • Laminaat, vinyl en parket vloer
 • Trapbekleding
 • Op maat gemaakte raambekleding (gordijnen of luxaflex)
 • Zonwering
 • Inbouwapparatuur in de keuken
 • Lampenhouder
 • Schutting
 • Douchewand
 • Badkamermeubel

Regels voor het overnemen van spullen

 • Alleen de spullen die hierboven staan beschreven kunnen worden overgenomen;
 • Alleen spullen die schoon, heel, veilig, passend en werkend zijn kunnen worden overgenomen;
 • In een ruimte waar nog werkzaamheden uitgevoerd worden, is overname soms niet mogelijk. Dit is als we teveel rekening moeten houden met het behouden van deze spullen, bij het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Bij de inspectie van de woning leggen we vast wat wel en niet mag achterblijven. Laat je toch iets anders achter dan afgesproken? Dan brengen we de kosten voor het verwijderen hiervan in rekening.   


Verklaring overname
Overnames leggen we vast. Een ondertekende Verklaring overname is een overeenkomst tussen de oude en nieuwe huurder. Je rechten en plichten als huurder staan volledig beschreven in de huurovereenkomst


Wanneer ontvang ik de eindafrekening? Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Binnen drie tot zes weken nadat je verhuisd bent, sturen we je een eindafrekening. Hierin staat of je nog een bedrag van de Alliantie krijgt, of dat je nog iets aan ons moet betalen. Bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand of kosten omdat je de woning niet volgens de afspraak hebt achtergelaten. 

De stook- en servicekosten verrekenen we binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar.  

Denk eraan dat je zelf aan bedrijven zoals je elektriciteitsleverancier of drinkwaterbedrijf doorgeeft dat je verhuist. Informatie hierover vind je op de websites van deze bedrijven.