Bezichtiging

Welke eisen stelt de Alliantie aan het uittreksel van het bevolkingsregister?

Graag ontvangen wij een recent uittreksel met historische gegevens uit het bevolkingsregister, waarop alle met u meeverhuizende gezinsleden staan vermeld. Op een dergelijk overzicht staan ook uw eventueel vorige woonadressen. Staan u en uw eventuele medehuurder(s) ingeschreven op verschillende adressen? Dan willen wij van uw toekomstige medehuurders en huisgenoten een apart uittreksel. Dit hebben we ook nodig van inwonende kinderen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister met historische gegevens is verkrijgbaar in de gemeente waar u op dit moment woont. Kijk op de internetsite van uw huidige gemeente voor meer informatie.

Let op: op een uittreksel uit het persoonsregister staan geen vorige woonadressen. Dit wordt daarom niet geaccepteerd!

Amsterdam
Voor een sociale huurwoning is er geen uittreksel nodig als de kandidaat al in Amsterdam woont, omdat de Alliantie zelf het bevolkingsregister kan raadplegen en uw gegevens kan controleren. Komt u van buiten Amsterdam, dan geldt het algemene antwoord.