Bezichtiging

Als ik de eerste kandidaat ben of word voor een woning, welke gegevens moet ik dan overleggen aan de Alliantie?

Wanneer u definitief kandidaat bent voor een woning, krijgt u voor uw specifieke situatie een e-mail waarin staat wat, wanneer en waar u de documenten kunt inleveren. Deze e-mail is leidend! Over het algemeen gaat het om:

  • Een historisch (BRP) Basis Registratie Personen uit de gemeentelijke basisadministratie van uw adres (waarop alle tot uw huishouden behorende personen staan vermeld en sinds wanneer) van de gemeente waar u ingeschreven staat, deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden;
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u, uw eventuele partner/medebewoner;
  • Een inkomstenverklaring, op dit moment is het een IBRI-D, IBRI-V 2016 of na een nadere toetsing van het IBRI-O 2016 van de belasting van u, uw eventuele partner en eventueel meeverhuizende huisgenoten. Dit formulier kunt u het gehele lopende jaar gebruiken bij eventuele aanbiedingen;
  • Een verhuurdersverklaring van uw huidige huurder. Dit is een ondertekende verklaring van uw huidige verhuurder, waarin staat dat u een goede huurder bent geweest.