Betalingswijze

Ik wil mijn automatische incasso stopzetten. Of ik wil juist een automatische incasso aanvragen. Wat moet ik doen?

Dit kunt u regelen door middel van het digitale machtigingsformulier dat u ingevuld en ondertekend kunt mailen naar info@de-alliantie.nl.

Om de automatische incasso stop te zetten vult u de intrekkingskaart voor de automatische machtiging in.

Wanneer u de huur automatisch wilt laten incasseren dan moet u de automatische incasso hebben aangevraagd voor de 10e van de maand. Als u dit na de 10e van de maand doet wordt uw huur pas de volgende maand automatisch geïncasseerd. U ontvangt op moment dat voor de eerste keer de huur via automatische incasso wordt uitgevoerd een bevestigingsbrief van ons.