Betalingswijze

Ik heb een nieuw rekeningnummer of ik wil mijn bankrekeningnummer wijzigen. Hoe geef ik dat aan jullie door?

U kunt uw nieuw rekeningnummer alleen doorgegeven per e-mail of per brief. Dat kan worden doorgegeven aan het e-mailadres: info@de-alliantie.nl. Vermeld in de mail ook duidelijk uw adres waar het om gaat. U kunt ook altijd even langskomen bij één van onze balies. 

Let op: bij een automatische incasso hebben wij een nieuw ingevuld en ondertekend machtigingsformulier van u nodig.