Asbest

Zit er asbest in mijn woning?

In veel woningen van voor 1993 is asbest gebruikt. Wij inventariseren alle woningen en woongebouwen op de aanwezigheid van asbest. Als wij een woongebouw hebben onderzocht, ontvangen de bewoners een brief met toelichting. In de brief staat of en waar we asbest hebben aangetroffen. Als er asbest in de woning zit, geven we aan wat we met de asbest gaan doen. Aan bewoners wordt gevraagd de bijlage van de brief in de meterkast op te hangen.