Asbest

Wat is asbest?

Asbest wordt uit gesteente gehaald. Het heeft veel kleine vezeltjes die wij niet kunnen zien. Die vezeltjes zijn gevaarlijk, ze kunnen bij inademing kanker veroorzaken. Aanraken van asbesthoudend materiaal vormt geen risico.