Asbest

Mag asbest nog worden gebruikt?

De verkoop, het gebruik van, maar ook de bewerking van asbest (zoals schuren en slopen) is sinds 1993 verboden. U mag asbest dus ook niet bewerken.