Asbest

De asbest verwijderaar draagt beschermende kleding, maar ik heb altijd in dit huis gewoond. Heb ik daardoor risico gelopen?

Zolang u het asbesthoudende materiaal niet bewerkt (breekt, zaagt, schuurt), komen er geen vezels vrij. Juist bij het verwijderen kunnen de asbestproducten breken of moeten de bevestigingen worden losgeboord. Dan kunnen er asbestvezels vrijkomen. De werknemers van het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dragen daarom beschermende kleding. Omdat deze medewerkers dag in dag uit met asbest werken, lopen zij een groter risico.