Algemeen

Wat is een zorgwoning?

Zorgwoningen zijn bestemd voor mensen met een WLZ-indicatie of een WMO-indicatie. Afhankelijk van de zorgvraag zijn deze woningen levensloopbestendig gebouwd, geclusterd bij elkaar gelegen of gaat het om gewone woningen.

Brede doelgroep
De doelgroep is breed. Van dak- en thuislozen tot jongeren met autisme. En van slachtoffers van huiselijk geweld tot mensen met niet aangeboren hersenletsel. Voor deze doelgroepen hebben wij veel contact met allerlei zorginstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het begeleiden, behandelen, verzorgen én huisvesten van de betreffende doelgroep. De zorginstelling verzorgt de toewijzing van deze woningen.