Algemeen

Wat houdt een lidmaatschap bij Woningbouwvereniging Laren precies in?

Woningbouwvereniging Laren is, zoals de naam al zegt, een vereniging. Deze vereniging heeft leden. We kunnen het de volgende zaken vertellen:

  • De leden bestaan zowel uit huurders als uit niet-huurders
  • Een keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats waar bestuur en RvC verantwoording afleggen. Leden kunnen hier dus ook invloed uitoefenen.
  • Men hoeft geen lid te zijn om een woning te kunnen huren. Woningen van WBV Laren worden verdeeld via Woningnet.
  • Een lidmaatschap kost €5,- per jaar.
  • Een lidmaatschap kan enkel schriftelijk worden opgezegd per 31 december van het lopende jaar. U kunt de opzegging het hele jaar sturen, maar de einddatum zal altijd 31 december van het lopende jaar zijn.
  • Voor meer informatie kunt u de website van WBV laren bezoeken.