Algemeen

Welke zaken binnen mijn VvE zijn gemeenschappelijk en welke individueel?

In de splitsingsakte staat precies omschreven welke zaken/gedeelten binnen de VvE gemeenschappelijk zijn en welke individueel. Grofweg kan gezegd worden dat het casco van het pand, de kozijnen en ramen, het trappenhuis, de schoorstenen, riolering en het leidingwerk gemeenschappelijk zijn. Over het algemeen behoren zaken ín de woning niet tot de VvE. Een uitzondering daarop vormt bijvoorbeeld een draagmuur, want deze is constructief.