Algemeen

Wat voor invloed kan ik als huurder uitoefenen op een VvE?

De belangen van de huurders in een VvE worden behartigd door de gebiedscoördinator van de Alliantie. Huurders kunnen zaken neerleggen bij hun gebiedscoördinator. Deze zal in overleg met de VvE-eigenaarsrol kijken in hoeverre deze belangen in de VvE behartigd kunnen worden. Huurders kunnen ook een bewonerscommissie oprichten die de gezamenlijke huurdersbelangen vertegenwoordigt.