Algemeen

Wat is een modelreglement van een VvE?

In de splitsingsakte wordt verwezen naar een modelreglement. In dit modelreglement zijn standaardregels opgenomen waarvan in de splitsingsakte afgeweken kan worden. De meest toegepaste modelreglementen zijn die van 1992 en 2006 (op internet via google.nl op te zoeken).