Algemeen

Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV) (VvE)?

Voor de ALV worden alle eigenaren uitgenodigd. Bij deze uitnodiging zit de agenda en aan de hand van de agenda worden er besluiten genomen. Over het algemeen wordt een ALV één maal per jaar georganiseerd. Een eventuele extra ALV is mogelijk, maar vaak rekent de beheerder hier extra kosten voor. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moeten er een x-aantal eigenaren aanwezig zijn. Het aantal is afhankelijk van welk modelreglement van toepassing is en wat voor een besluit er genomen moet worden. In de ALV zijn alle eigenaren stemgerechtigd. De eigenaarsrol VvE is namens de Alliantie gerechtigd om als eigenaar in de ALV op te treden.