Algemeen

Wat is de spitsingsakte en de splitsingstekening (VvE)?

Een splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in meerdere woningen, bedrijfsruimten, bergingen en/of parkeerplaatsen, zodat deze juridisch los te verkopen zijn. Deze woningen, bedrijfsruimten, bergingen en/of parkeerplaatsen zijn dan losse appartementsrechten (indexen). In de splitsingsakte wordt verwezen naar de splitsingstekening. Hierop is te zien waar een appartementsrecht gelegen is.