Een woning zoeken

Welke gegevens moet ik aanleveren als kandidaat-huurder? Welke gegevens moet ik aanleveren als kandidaat-huurder?

Voordat je huurder van een woning wordt, ben je kandidaat-huurder. We hebben eerst nog wat gegevens van je nodig, voor we de woning aan je verhuren. Als kandidaat-huurder van een woning krijg je een e-mail waarin staat wat je moet inleveren:

 • Een historisch uittreksel Basis Registratie Personen (BRP)
  Dit is een document van je gemeente, hierop staan alle personen uit je huishouden. Het mag niet ouder zijn dan drie maanden. Let op: als je het historisch BRP online opvraagt bij de gemeente, moet je in het aantekenveld aangeven dat het een uittreksel voor een woningcorporatie is. Bij een incomplete BRP kan het zijn dat we de woning niet aan je toewijzen. Let op: als je binnen Amsterdam verhuist, heb je geen uittreksel nodig. Wij vragen dit dan voor je aan. We willen wél een origineel BRP ontvangen als het gaat om een geheim adres of als je niet uit de gemeente Amsterdam komt.
 • LET OP: als je zo’n uittreksel nodig hebt en gaat zoeken via Google, kom je snel terecht bij bedrijven die dit voor je kunnen regelen. Zo’n bureau vraagt echter een bedrag voor de bemiddeling, en bij de balie van het gemeentehuis moet je nog een keer betalen voor het uittreksel zelf. Extra kosten van zo'n bureau zijn zonde, en niet nodig - we raden dit af.
 • Inkomensverklaring: de laatste inkomensverklaring die je hebt van jou en - als die er zijn - je partner of huisgenoten. Voor meeverhuizende kinderen hoeft dit niet. Een inkomensverklaring vraag je op bij de Belastingdienst. Let op: wij accepteren alleen het originele digitale bestand dat de Belastingdienst je heeft gestuurd. 
 • Verhuurdersverklaring: Hierin verklaart degene bij wie je nu huurt, dat je een 'goede huurder' bent. Je vraagt dit op bij de verhuurder waarvan je nu huurt.

Regio Almere: in dit formulier lees je welke documenten wij van je nodig hebben als je een voorlopige aanbieding voor een woning in de regio Almere hebt ontvangen. Hier staat ook hoe je de documenten naar ons verstuurt.

Regio Amsterdam: de Alliantie regelt de huisvestingsvergunning bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. 

Regio Almere en de Gooi en Vechtstreek: een huisvestingsvergunning heb je hier niet nodig.


Wat is een middensegmentwoning? Wat is een middensegmentwoning?

We vinden het belangrijk dat iedereen een passende woning heeft, ook mensen die net teveel verdienen voor sociale huur. Daarom bieden we een deel van onze vrijesectorhuurwoningen aan in het middensegment. Dit zijn woningen met een huur onder de markthuur, tot maximaal €1.145,-. We verhuren ze aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot € 58.750,- en aan doorstromers: huishoudens die een sociale huurwoning van de Alliantie achterlaten.

Huurders met een middensegmentcontract krijgen elk jaar een inkomensafhankelijke huuraanpassing. De Alliantie vraagt dan om gegevens over het jaarinkomen en het huishouden aan te leveren voor de inkomenstoets: we kijken dan hoe hoog je huur gaat worden. Op 1 juli gaat de vastgestelde huuraanpassing in.

Bekijk het aanbod huurwoningen van de Alliantie in de vrije sector.


Krijg ik als mantelzorger voorrang op een woning? Krijg ik als mantelzorger voorrang op een woning?

Iedere gemeente heeft eigen voorrangsregelingen. Als mantelzorger kan je bij je eigen gemeente terecht voor informatie en aanvragen van mantelzorgurgentie.


Wat gebeurt er als ik een woning weiger? Wat gebeurt er als ik een woning weiger?

Als je op een woning reageert en krijgt aangeboden, kan je deze accepteren of weigeren. Dit doe je zelf op de website van Woningnet. Er zijn deadlines verbonden aan deze reacties, dus doe dit zo snel mogelijk.

Je mag niet zomaar een woning weigeren die je al geaccepteerd hebt. Er zijn veel mensen die een woning zoeken, corporaties proberen woningen zo goed en snel mogelijk toe te wijzen. Als je dit toch doet, zijn er - per regio verschillende - gevolgen:

 • Almere: als je een woning wilt bezichtigen en daarna de woning niet accepteert heeft dit gevolgen voor je inschrijving bij WoningNet regio Almere. Na drie keer weigeren wordt bovendien je inschrijving geblokkeerd.
 • Amersfoort: na de bezichtiging mag je aangeven of je de woning wel of niet accepteert. Als je de woning weigert nadat je deze eerst hebt geaccepteerd, dan mag de Alliantie één maand huur in rekening brengen.
 • Amsterdam: Je mag na de bezichtiging nog aangeven of je de woning wel of niet accepteert. Als je de woning eerst hebt geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, kan dit gevolgen hebben. Let op: als je de woning weigert nadat je deze eerst hebt geaccepteerd, moet je € 75,- betalen. Je inschrijving is geblokkeerd tot je dit bedrag betaalt. Je kan dan niet reageren op woningen of een aanbieding ontvangen voor een andere woning. Een woning weigeren betekent per 16 januari 2023 dat je bij WoningNet punten kwijtraakt. 
 • Gooi en Vechtstreek: na acceptatie van de woning kan je alsnog de woning weigeren. Als je dit doet na het controleren en het goedkeuren van je gegevens, kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.

Urgentiekandidaten mogen niet weigeren, zij lopen het risico dat hun urgentie komt te vervallen als zij een aangeboden woning weigeren.Hoe vind ik een sociale huurwoning? Hoe vind ik een sociale huurwoning?

Inschrijven bij WoningNet

Sociale huurwoningen zijn huurwoningen met een maximale huurprijs van € 808,06 per maand (prijspeil 2023). Ze zijn in het bezit van woningcorporaties en woningbouwverenigingen, maar worden aangeboden via WoningNet. Als je je inschrijft bij WoningNet kan je reageren op woningen. Woningcorporaties en woningbouwverenigingen verdelen en verhuren de woningen volgens bepaalde afspraken:

Bijna alle woningen gaan naar huishoudens met een huishoudinkomen onder de € 44.035 (voor eenpersoonshuishoudens) of € 48.625 (voor huishoudens van twee of meer personen).

Nadat alle reacties op een woning bij WoningNet zijn binnengekomen, kijken wij wie in aanmerking komt voor de woning. 

Woning bezichtigen
Als je kandidaat bent voor een woning krijg je van de Alliantie een e-mail met een uitnodiging om de woning te bekijken. Je laat daarna weten of je de woning wil. Aan de kandidaat die bovenaan de lijst staat én voldoet aan de voorwaarden, wijzen we de woning toe.

Wat hebben we van je nodig
Als je definitief kandidaat bent voor een woning, krijg je een e-mail waarin staat welke gegevens je moet aanleveren.


Wat is een wooncoach? Wat is een wooncoach?

Soms past een woning niet meer bij je levensfase, maar weet je niet goed wat de mogelijkheden zijn. Een wooncoach helpt oudere huurders met advies, informatie en begeleiding als je wilt besluit te verhuizen. 

We luisteren naar je woonwensen, zodat je op een prettige plek terechtkomt. Je verhuizing kan ook voor anderen fijn zijn: als je verhuist, komt deze woning vrij voor een gezin. Het gezin laat misschien wel een woning achter die geschikt is voor jongeren of starters. Zo gaat iedereen er op vooruit.

Meer informatie over deze dienst lees je op ons  webpagina over de wooncoach.

Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring? Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring?

Als je op een woning reageert en misschien bij ons gaat huren, ben je kandidaat-huurder. We hebben dan gegevens van je nodig om te kijken of je bij ons kan huren. Zo willen we bijvoorbeeld weten met wie je bij ons wil komen wonen. En we willen weten hoe je woon- en betaalgedrag bij je laatste huurwoning was. De informatie die we nodig hebben, bestaat uit 2 delen:

 • Deel 1 - Verklaring kandidaat
  Hierin geef je informatie over jezelf en je huishouden. Dit formulier moet je altijd invullen én ondertekenen!
 •  Deel 2 - Verhuurdersverklaring
  Dit formulier geeft ons informatie over je woon- en betaalgedrag. De verhuurder van wie je nu huurt, vult dit in. Het ingevulde formulier lever je daarna in bij ons, samen met je andere documenten.

 
Let op: je Verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand. Is jouw Verhuurdersverklaring langer dan vier weken geleden ingevuld? Vraag dan meteen een nieuwe aan.

Verhuurdersverklaring van de Alliantie
Als je nu huurt van de Alliantie maar wil verhuizen heb je misschien juist van ons een Verhuurdersverklaring nodig. In zo'n verklaring geven we aan of je op goede wijze bij ons gehuurd hebt en geen betaalachterstanden hebt. Voor een nieuwe verhuurder is dat belangrijk om te weten. Wij kunnen een Verhuurdersverklaring opstellen voor jou als huurder. Soms wil een verhuurder  een Verhuurdersverklaring van je terwijl je al niet meer bij ons huurt. Hier kunnen we je meestal ook mee helpen. 

Neem voor een Verhuurdersverklaring contact op met onze klantenservice via het contactformulier.

Kan ik ook kopen bij de Alliantie? Kan ik ook kopen bij de Alliantie?

De Alliantie verkoopt soms ook woningen. Misschien ben je huurder maar kan je meer betalen, en wil je kopen. Als huurder van een sociale huurwoning krijg je voorrang op andere mensen. Dat gaat ook zo bij onze huurwoningen in het middensegment, of in de vrije-sectorhuur. Je vindt al deze woningen op Ben Op Zoek

Waarom verkopen we?
Met het geld van de verkoop van woningen, bouwen we nieuwe sociale huurwoningen. We bouwen voor elke verkochte woning minimaal één sociale huurwoning terug. Dat is belangrijk, want mensen moeten nu lang wachten op een betaalbaar huis. Door verkoop komen er dus meer sociale huurwoningen bij.

Ook brengen we met de verkoop verhuizingen op gang. We geven namelijk voorrang aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Die kunnen we dan weer verhuren aan mensen die op de wachtlijst staan. Op die manier wonen meer mensen in een huis dat past bij hun situatie. Door de verkoop van woningen hebben ook mensen met een middeninkomen en starters een kans op een betaalbaar huis.