Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. Je kan een reparatie zelf online aanvragen. De wachttijden zijn langer, we vragen daarvoor je begrip. Regel je woonzaken gemakkelijk in Mijn Alliantie of neem contact op via chat of telefoon.
Veelgestelde vragen

Bezichtiging en oplevering

Komen nieuwe huurders de woning bekijken als ik er nog woon? Komen nieuwe huurders de woning bekijken als ik er nog woon?

Als we uw huuropzegging hebben ontvangen, gaan we op zoek naar nieuwe huurders. De mensen die de woning misschien willen huren, noemen we kandidaat-huurders. Zij komen als groep de woning bekijken. We spreken daarvoor een datum en tijdstip met u af. Als de mensen komen kijken, is daar iemand van de Alliantie bij. Hij of zij regelt de bezichtiging en kan u van alles vertellen. Bijvoorbeeld hoe het werkt als u spullen uit uw huis wilt laten overnemen. 

Let op: laat geen kandidaat-huurders binnen in uw woning als de medewerker van de Alliantie er nog niet is. Vraag ze nog even buiten wachten.

We gaan niet altijd op zoek naar een nieuwe huurder. Het kan ook zijn dat uw woning na uw verhuizing verkocht of gerenoveerd wordt. Na uw huuropzegging hoort u of dat zo is. Als er geen nieuwe huurders inkomen, dan moet u uw woning schoon, heel en leeg aan ons opleveren. U kunt geen spullen achterlaten in de woning. 


Hoe moet ik de woning opleveren? Hoe moet ik de woning opleveren?

U moet uw woning na huuropzegging schoon, heel en leeg opleveren. Maak hierbij gebruik van de volgende documenten:

Wanneer uw woning niet schoon, heel en leeg is opgeleverd kunnen wij kosten in rekening brengen.

Asbest
In woningen met een bouwjaar van voor 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Wij vragen u uitdrukkelijk om in dat geval vloerbedekking, zeil en gevelkachels (mogelijke asbestbronnen) niet te verwijderen voordat er een voorinspectie is geweest.

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) zijn aanpassingen die u zelf heeft gedaan aan de woning, meestal met toestemming van de Alliantie. Deze ZAV's hoeft u niet altijd weer te verwijderen als u weggaat uit een woning. Bijvoorbeeld als er eerder (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt tussen u en de Alliantie dat dat niet hoeft. Als dit niet zo is, geeft de opzichter bij de inspectie wat u moet verwijderen en wat mag blijven zitten. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Wordt mijn woning na de huuropzegging geïnspecteerd? Wordt mijn woning na de huuropzegging geïnspecteerd?

Wij doen alleen een inspectie in uw woning als u langer dan 10 jaar in uw woning heeft gewoond, als u iets heeft veranderd aan uw woning - zoals een nieuwe keuken - of als er een asbestrisico is.

Bij een inspectie kijken wij of u dingen aan de woning heeft veranderd die in de oude staat teruggebracht moeten worden. We kijken of er (herstel)reparaties moeten worden gedaan, en of u nog iets moet uitvoeren of betalen. Soms maken we een daarna nog een afspraak voor een eindinspectie. Dan kijken we of uw werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. 

Ook als wij geen inspectie doen moet u uw woning schoon, heel en leeg opleveren

Wanneer ontvang ik de eindafrekening? Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Binnen 3 tot 6 weken nadat u verhuisd bent, ontvangt u van ons een eindafrekening waarin staat of u nog een bedrag van de Alliantie krijgt. Er staat ook in of wij nog geld van u krijgen, bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand of reparatiekosten.

De stook- en servicekosten verrekenen we binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Denk eraan dat u ook aan bedrijven zoals uw elektriciteitsleverancier of drinkwaterbedrijf doorgeeft dat u verhuist. Informatie hierover vindt u op de websites van de leveranciers.