Huurtoeslag en huurverlaging

Hoe werkt huurtoeslag? Hoe werkt huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten, zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Het wordt betaald door de overheid, aan huurders van woningen met een maximale huur van 763,47. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van je huurprijs, je inkomen, leeftijd en woonsituatie. 

Je vraagt huurtoeslag aan via de Belastingdienst, hier vind je ook meer informatie.

Huurtoeslag en de hoge energiekosten 
Op Prinsjesdag 2022 is verteld dat de huurtoeslag stijgt. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze ongeveer € 17,- per maand hoger. Ook stijgt het minimumloon met ruim 10% vanaf 1 januari 2023. De hieraan gekoppelde uitkeringen (zoals de bijstand en de AOW) stijgen mee.

Kan ik huurverlaging krijgen? Kan ik huurverlaging krijgen?

In een aantal gevallen kan je een huurverlaging krijgen:

1. Je vraagt voor het eerst huurtoeslag aan maar de huur is daarvoor te hoog

Bij het aanvragen van huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar de ‘rekenhuur’. Dat is de huur van je woning plus het deel van de servicekosten waarvoor je huurtoeslag kan krijgen. Als dat meer is dan € 763,47 krijg je geen huurtoeslag. In dat geval verlagen we je huur naar € 763,47. Deze verlaging gaat in wanneer we hierover beslissen. Daardoor kan je dan toch nog huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

De voorwaarden zijn:

 • Je hebt een sociaal huurcontract;
 • Met je inkomen heb je recht op huurtoeslag. Op een later moment willen we de definitieve beschikking van de Belastingdienst zien waaruit dit blijkt. Het is handig als je eerst zelf op de website van de Belastingdienst een berekening maakt met een rekenhuur van € 763,47.
 • Je inkomen is maximaal:
  • € 33.325 als je alleen woont;
  • € 39.350 als je met 2 personen woont;
  • € 40.884 als je met 3 of meer personen.


Je kan dan een aanvraag doen voor huurverlaging

2. Je inkomen is gedaald

Als je inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens in 2022) krijg je een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het kan gebeuren dat je inkomen daarna is gedaald. Dan kan je een lagere huur bij ons aanvragen. Dat kan op elk moment in het jaar. De voorwaarden zijn:

 • Je hebt een sociaal huurcontract;
 • Je hebt afgelopen jaar of jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad;
 • Je hebt inkomensverklaringen of definitieve aanslagen van de Belastingdienst van de leden van je huishouden waarop te zien is wat het lagere inkomen is.


Je kan voor maximaal de laatste drie huurverhogingen verzoeken deze uit de huur te halen. Het huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste twee of drie huurverhogingen. Daalde je huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kan je ook alleen hiervoor een lagere huur vragen (zie tabel).

Jaar 

Inkomensgrens 

2021 

Niet van toepassing i.v.m huurbevriezing

2020 

€ 43.574 

2019

€ 42.436 


Op de website van de Huurcommissie lees je meer over het aanvragen van een lagere huur en het formulier waarmee dat gaat. Doe daarna de aanvraag huurverlaging

Als wij je aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat wij de complete aanvraag binnenkregen.

3. Je gezin is veranderd

Als je inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens in 2022) krijg je meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Als je inkomen daarna is gedaald omdat een gezinslid (medebewoner) is vertrokken of overleden, dan kan je lagere huur aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • Je hebt een sociaal huurcontract;
 • Je hebt afgelopen jaar of jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad;
 • Het inkomen is lager dan de grenzen die in tabel hierboven staan.


Op de website van de Huurcommissie vind je meer informatie over hoe je een lagere huur aanvraagt. Vraag daarna de huurverlaging bij ons aan. Als wij je aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat de bewoner is vertrokken of overleden.

4. Mijn energiekosten erg omhoog gaan

Op Prinsjesdag 2022 is verteld dat huurders met een laag inkomen vanaf 1 juli 2023 een huurverlaging krijgen van gemiddeld € 57,- per maand. Dit geldt voor huishoudens met een sociale huurwoning, een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die een huur betalen van meer dan € 550 per maand.

Mijn huur is te hoog voor huurtoeslag. Wat kan ik doen? Mijn huur is te hoog voor huurtoeslag. Wat kan ik doen?

Als je huurtoeslag ontving en je huur komt door een huuraanpassing boven € 763,47 uit, dan blijf je gewoon huurtoeslag ontvangen.

Als je huurtoeslag wilt aanvragen en de rekenhuur is hoger dan € 763,47 dan kan je in sommige gevallen huurverlaging aanvragen. Dit geldt alleen voor huurders die bij de start van de huurovereenkomst een sociaal huurcontract hadden.