Veelgestelde vragen

Giftige stoffen

Hoe voorkom ik koolmonoxidevergiftiging? Hoe voorkom ik koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide is een gas dat u niet kun ruiken of zien. Het is erg giftig, u kunt er ziek van worden en het kan zelfs dodelijk zijn. Veel woning beschikken over gaskachels en geisers. Als deze niet goed functioneren kan er koolmonoxide ontstaan. Naast regelmatig onderhoud aan de apparaten is goede ventilatie van de woning belangrijk. 

Er zijn bepaalde aanwijzingen voor de aanwezigheid van koolmonoxide of een slechte ventilatie:

  • Een waakvlam moet blauw zijn. Is hij geel of oranje? Laat dan uw verbrandingstoestel nakijken;
  • Als de ramen beslaan wanneer u bijvoorbeeld de was doet dan is de ventilatie niet goed;
  • Heeft u last van misselijkheid of branderige ogen dan kan dat komen door slechte ventilatie;
  • Let op symptomen die duiden op koolmonoxidevergiftiging: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid.

De Alliantie kan in de ruimte van de cv-ketel of geiser een CO-melder ophangen. Deze gaat af wanneer er een gevaarlijk gehalte aan koolmonoxide vrijkomt. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier.  

Hoe voorkomt de Alliantie een koolmonoxidevergiftiging?
De Alliantie zorgt ervoor dat haar woningen veilig en leefbaar zijn. We vervangen open verbrandingstoestellen door cv's met een gesloten verbrandingstoestel.

Daarnaast zorgt de Alliantie voor periodiek onderhoud van de cv-ketels en zorgt dat ze aan de normen voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van ketels en kachels die niet van de Alliantie zijn.

Wat moet ik doen aan loden leidingen? Wat moet ik doen aan loden leidingen?

Loden waterleidingen worden volgens de wet sinds 1960 niet meer in huizen ingebouwd. De Alliantie heeft de meeste loden waterleidingen uit oudere woningen al vervangen door leidingen van koper of kunststof. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage.

Pas geleden is gebleken dat er nog resten van oude waterleidingen kunnen liggen. Daarom onderzoekt de Alliantie of we nog loden leidingen in onze woningen van vóór 1960 hebben.

Op de pagina Loden leidingen vindt u informatie over om welke woningen het gaat en hoe we onderzoek doen. Ook leest u wat er gebeurt als u loden leidingen heeft en wat u zelf kunt doen.
Wat is asbest? Wat is asbest?

In veel woningen van voor 1993 is asbest gebruikt. Asbest bestaat uit veel kleine vezeltjes die voor het oog niet zichtbaar zijn. Bij inademing kunnen ze ziekmakend zijn. Aanraken van asbesthoudend materiaal is niet gevaarlijk. De verkoop, het gebruik van, maar ook de bewerking van asbest (zoals schuren en slopen) is sinds 1993 verboden.

Er zijn twee soorten asbest:

  1. Hechtgebonden asbest: dit is een vorm van asbest waarbij de vezels stevig verankerd zijn in het basismateriaal (zoals bij golf- en gevelplaten met asbestcement en bloembakken). Zolang u het materiaal niet bewerkt, loopt u geen enkel risico.
  2. Niet-hechtgebonden asbest: hier zitten de vezels bijna niet vast in het basismateriaal. Ze kunnen eenvoudig losraken (zoals bij brandwerende beplating, spuitasbest en asbestkoord). U mag het product niet aanraken. Als u dat wel doet, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Bij constatering van deze vorm, zal de Alliantie zo spoedig mogelijk gaan saneren.

Wij controleren alle woningen en woongebouwen op de aanwezigheid van asbest. Na het onderzoek ontvangen de bewoners een brief met toelichting. Hierin staat of en waar we asbest hebben aangetroffen. Als er asbest in de woning zit, geven we aan wat we met de asbest gaan doen. 

Als u zelf in de woning asbestverdacht materiaal tegenkomt, neem dan contact op met de Alliantie via het contactformulier. Ook wanneer het de algemene ruimte betreft, kunt u contact met ons opnemen.Hoe voorkom ik een legionellabesmetting? Hoe voorkom ik een legionellabesmetting?

Legionella is een verzamelnaam voor een groep bacteriën. Het komt voor in grondwater, oppervlaktewater en drinkwater, en vermenigvuldigt zich in stilstaand water. De legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken wanneer iemand besmette druppels waternevel inademt. Bijvoorbeeld onder de douche of via airconditioning. 

Legionella voorkomen
Legionella ontstaat in water dat te lang heeft stilgestaan. Als u de kranen geregeld gebruikt en zorgt dat de watertemperatuur van de cv- ketel boven de 60 graden staat afgesteld, is het risico op legionellabesmetting minimaal. Bent u nieuw in de woning, of komt u terug van vakantie? Laat zowel de warme als de koude kranen een paar minuten lopen. Leg de douchekop bij het afvoerputje terwijl u hem doorspoelt. Om verspilling te voorkomen kunt u het water opvangen en gebruiken voor bijvoorbeeld het bewateren van de planten.

Laat tuinslangen altijd goed leeglopen om te voorkomen dat de bacteriën zich vermeerderen in het achtergebleven water.

Hoe gaat de Alliantie om met legionella?
De Alliantie is als woningbezitter en verhuurder verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het milieu van woningen en andere verhuureenheden. De kans op een legionellabesmetting in uw woning is minimaal. De Alliantie levert voor de verhuur een veilige woning op. Met de hurende instelling worden afspraken gemaakt over een veilig beheer. Dit wordt om de zoveel tijd door de Alliantie gecheckt. 

Meer informatie over legionella is te vinden op: