Veelgestelde vragen

Servicekosten

Wat zijn servicekosten? Wat zijn servicekosten?

Elke maand betaalt u servicekosten. Hiervan worden allerlei extra voorzieningen betaald, zoals verlichting of schoonmaak van een ruimte die u deelt met anderen. Wat u maandelijks betaalt is (meestal) een vooruitbetaling, een schatting van de kosten gebaseerd op de uitgaven van het jaar ervoor.

De Alliantie berekent alleen de kosten die de Alliantie zelf heeft gemaakt. We controleren de betaalde facturen en of de gemaakte afspraken overeenstemmen met de facturen.

Aan het eind van de periode kijken we naar de werkelijk gemaakte kosten. U ontvangt een servicekostenafrekening. Als de kosten hoger blijken dan het voorschot dat u heeft betaald, dan moet u bijbetalen. Is het bedrag lager, dan krijgt u geld van ons terug. 

Niet elke huurder betaalt dezelfde servicekosten. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • De gemaakte afspraken/contracten verschillen, bijvoorbeeld over de schoonmaak of het tuinonderhoud; 
  • Het verbruik van elektra, water, gas verschilt;
  • Het aantal woningen waarover de kosten wordt verdeeld verschilt.

Let op: de afrekening stookkosten bij woongebouwen met een eigen meter per woning zijn per huurder verschillend. Dit komt omdat iedereen zijn eigen stookgedrag heeft en een eigen voorschot betaalt voor verwarming.

Wanneer ontvang ik de servicekostenafrekening? Wanneer ontvang ik de servicekostenafrekening?

De servicekostenafrekening is een jaarafrekening over de periode januari tot en met december.  

U ontvangt de afrekening voor 1 juli in het jaar ná dat jaar waarover afgerekend wordt. Het kan dus zijn dat u niet meer op een adres woont, maar toch een afrekening krijgt voor die woning. Als u bijvoorbeeld de woning heeft verlaten op 1 februari 2019, dan ontvangt u de afrekening uiterlijk op 1 juli 2020.

Als u geld terugkrijgt wordt dit binnen twee weken na ontvangst van uw servicekostenafrekening door ons aan u betaald. Als er sprake is van een betalingsachterstand, dan wordt het teveel betaalde bedrag verrekend met uw achterstand.

Hoe betaal ik de afrekening servicekosten? Hoe betaal ik de afrekening servicekosten?

Aan het eind van de periode ontvangt u de afrekening servicekosten. U kunt deze factuur snel en veilig online betalen via Mijn Alliantie.