Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. Je kan een reparatie zelf online aanvragen. De wachttijden zijn langer, we vragen daarvoor je begrip. Regel je woonzaken gemakkelijk in Mijn Alliantie of neem contact op via chat of telefoon.
Veelgestelde vragen

Woonfraude en onderhuur

Hoe meld ik woonfraude? Hoe meld ik woonfraude?

Als u denkt dat iemand zijn of haar woning onderverhuurt, of u vermoedt een andere vorm van woonfraude, meldt dit dan bij ons. Ook als u ziet dat een woning lang leeg staat of is gekraakt, vragen we dat aan ons door te geven. We willen namelijk dat woningen worden toegewezen aan mensen voor wie ze bedoeld zijn. 

Meldingen behandelen wij altijd strikt vertrouwelijk. U mag woonfraude anoniem melden, wij stellen het wel op prijs als wij u daarna nog mogen benaderen voor meer informatie.

Stuur ons bij (een vermoeden van) woonfraude een e-mail met toelichting:

Gooi & Vechtstreek: woonfraudegev@de-alliantie.nl
Amsterdam: woonfraudeamsterdam@de-alliantie.nl
Amersfoort: woonfraudeamersfoort@de-alliantie.nl 
Almere: woonfraudealmere@de-alliantie.nl

Mag ik mijn woning verhuren via Airbnb? Mag ik mijn woning verhuren via Airbnb?

Huurders mogen een woning (of een deel ervan) alleen met toestemming van de Alliantie aan anderen verhuren of in gebruik geven, en onder bepaalde voorwaarden. Dit noemen we huisbewaring. Zonder toestemming is het onderhuur, dit zien wij als woonfraude. Het maakt niet uit of u geld ervoor krijgt of niet. U mag uw woning niet verhuren als vakantiewoning via websites zoals Airbnb, maar ook niet zonder onze toestemming verhuren of in gebruik geven aan kinderen, familieleden of vrienden.

In het gebied waar de Alliantie woningen aanbiedt, zijn lange wachtlijsten. Veel mensen met een bescheiden inkomen zijn op zoek naar een (ander) huis. De Alliantie zet zich in voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor deze mensen.

Uw sociale huurwoning verhuren aan iemand die via de normale weg wellicht niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, staat haaks op onze doelstelling. Ook vinden we dat een bewoner geen winst mag maken met een sociale huurwoning.


Wat doe ik als ik hennepteelt vermoed? Wat doe ik als ik hennepteelt vermoed?

Een huurder mag een woning niet gebruiken voor kweken van hennepplanten. Dit geldt voor het hele huis, dus ook voor de berging, schuur, zolder of kruipruimte. De huurder is verantwoordelijk voor wat er in zijn huis gebeurt, dus ook als iemand anders hennep kweekt in de woning. Dit staat beschreven in de algemene huurvoorwaarden van uw huurovereenkomst.

Als u hennep kweekt in uw woning, vraagt de Alliantie bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst aan. Dat betekent dat u uw woning kwijtraakt. Als u vermoedt dat iemand in uw buurt illegaal hennep kweekt, let dan op de volgende signalen:

 • De woning heeft afgeplakte ramen en deuren - zodat de verlichting van buitenaf niet zichtbaar is;
 • Er is een zoemend geluid - van ventilatoren - hoorbaar; 
 • Illegale stroomaftap van de elektrameter -  hennepplanten hebben veel warmte en licht nodig;
 • In de winter blijft op een deel van het dak geen sneeuw liggen - vanwege de warmte.

Als u denkt dat er in uw buurt een hennepkwekerij zit, geef dit dan door aan de politie: (0900) 88 44, of de landelijke kliklijn meld misdaad anoniem: (0800) 70 00. Het is belangrijk om uw melding ook door te geven aan de Alliantie. Uw gegevens behandelen wij vertrouwelijk.

Hoe wordt woonfraude bestraft? Hoe wordt woonfraude bestraft?

De Alliantie neemt woonfraude zeer serieus. Wij nemen alle meldingen - ook anonieme - in behandeling. Zodra de melding binnenkomt, starten we een onderzoek. Ook sporen we woonfraude actief op door administratief onderzoek. Door samen te werken met gemeenten en andere instanties verzamelen we gegevens die kunnen wijzen op woonfraude. Als woonfraude is bewezen wordt dit bestraft met een aantal maatregelen:

 • Een boete. In de algemene voorwaarden van het huurcontract staan boetebepalingen opgenomen:
  • Een huurder die de regels overtreedt, kan een boete krijgen van € 25,- per dag dat de overtreding duurt;
  • Een huurder die zijn woning onderverhuurt of in gebruik geeft aan anderen, kan daarnaast een boete krijgen van vijf keer de maandhuur;
  • Een hoofdhuurder die zijn huis heeft onderverhuurd en daar geld voor heeft gekregen, moet alles wat hij daarmee verdient heeft aan de Alliantie afdragen. Ook kan het onderverhuren van een woning leiden tot opzegging van de huurovereenkomst.
 • Gevolgen voor de huurder. Wie een woning wil huren bij een corporatie heeft een verhuurdersverklaring nodig. Daarin verklaart de vorige verhuurder hoe het woon- en betalingsgedrag van de huurder in de afgelopen twee jaar was. Ook eventuele woonfraude wordt vermeld in de verhuurdersverklaring. Dit kan ertoe leiden dat de nieuwe verhuurder geen huurcontract met de huurder wil aangaan, of extra voorwaarden stelt.
 • Gevolgen voor de onderhuurders. Mensen die onrechtmatig in de woning van de hoofdhuurder zitten - onderhuurders, vrienden, of familie - moeten vertrekken. Afhankelijk van de situatie geven we mensen meer of minder tijd om een eigen woning te vinden.
Wat is woonfraude? Wat is woonfraude?

Van woonfraude is sprake als de woning ergens anders voor wordt gebruikt dan als woonplek voor de huurder. De meest voorkomende vorm van woonfraude is onderhuur. De hoofdhuurder woont dan ergens anders en verhuurt zijn woning aan anderen. Dit is illegaal. Vaak betalen onderhuurders meer huur, zodat de hoofdhuurder winst maakt. Andere vormen van woonfraude zijn:

 • Het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte;
 • Vertrek van een huurder zonder dat te melden bij de Alliantie, zodat de woning langdurig (langer dan zes maanden) leeg staat;
 • Het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden;
 • Het kraken van een huurwoning;
 • Misbruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.

De Alliantie vindt het belangrijk onderhuur aan te pakken, zodat onze woningen beschikbaar blijven voor de huurders voor wie ze bedoeld zijn. Als u onderhuur vermoedt stuurt u ons een e-mail met toelichting:

Gooi & Vechtstreek: woonfraudegev@de-alliantie.nl.
Amsterdam: woonfraudeamsterdam@de-alliantie.nl
Amersfoort: woonfraudeamersfoort@de-alliantie.nl 
Almere: woonfraudealmere@de-alliantie.nl

Na ontvangst van de melding gaan wij direct aan de slag. Een onderzoek naar onderhuur kan enige tijd in beslag nemen.