Veelgestelde vragen

Duurzaam wonen

Wat is het energieprestatiecertificaat voor woningen? Wat is het energieprestatiecertificaat voor woningen?

Het energieprestatiecertificaat is een label voor woningen. Het laat zien hoe energiezuinig een woning is. In Europa wordt op allemaal manieren geprobeerd om beter om te gaan me energie. Ook moeten alle landen zich houden aan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. U leest er meer over op de website van de rijksoverheid.

Als een woning een energielabel krijgt, kan de waarde van een woning veranderen. Ook in de woningadvertenties op WoningNet staat het energieprestatiecertificaat, zodat de huurder weet hoe zuinig of onzuinig zijn toekomstige woning is. Er zijn twee soorten energieprestatiecertificaten:

  • Op een energieprestatiecertificaat van vóór 1 januari 2015 staat een letter. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.
  • Sinds 1 januari 2015 staat op het energieprestatiecertificaat een getal. Een getal onder de 1,40 is energiezuinig, een getal boven de 2,50 niet.

Bepalen van het energieprestatiecertificaat
Het energieprestatiecertificaat zegt iets over de energie die een woning standaard gebruikt. Het kijkt bijvoorbeeld niet naar hoe groot het gezin is dat er woont. En hoe zij omgaan met energie.

Allleen organisaties die dat mogen, geven energielabels af. De Alliantie mag energieprestatiecertificaten afgeven, ook voor haar eigen woningen. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Als u denkt dat uw energieprestatiecertificaat niet klopt, kunt u contact opnemen met de Alliantie via het contactformulier

Installeert de Alliantie zonnepanelen? Installeert de Alliantie zonnepanelen?

Wij willen al onze woningen duurzaam maken. U ontvangt hierover vanzelf een brief. Op onze appartementencomplexen plaatsen we zonnepanelen. Ook op de meeste  eengezinswoningen kunnen we zonnepanelen op het dak  leggen.  Meer informatie over onze plannen vindt u op de pagina over zonnepanelen.

Als u zelf zonnepanelen wilt plaatsen op uw woning is dit  een ZAV: Zelf Aangebrachte Voorziening. Hiervoor moeten wij toestemming geven. We onderzoeken dan bijvoorbeeld of zonnepanelen wel op uw dak geplaatst kunnen worden. 


 

Wat betekent het energieprestatiecertificaat voor de woningwaarde? Wat betekent het energieprestatiecertificaat voor de woningwaarde?

De energieprestatie telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. De Alliantie moet nieuwe huurders informeren over de energieprestatie van de woning. Afhankelijk van de energieprestatie krijgt een woning extra punten. Hoe energiezuiniger de woningen des te meer punten.

Energieprestatie woning achterhalen
Er zijn 3 manieren om de energiezuinigheid van een huurhuis te achterhalen:

  1. Via de Energie-Index. Als de Alliantie na 1 januari 2015 een Energie-Index (EI) heeft laten opstellen voor de woning, dan is dit cijfer bepalend voor het aantal huurpunten (zie tabel 1).
  2. Via een geldig energielabel. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen Energie-Index, maar wel een geldig energieprestatiecertificaat (niet ouder dan 10 jaar) afgegeven, dan bepaalt de letter op het energieprestatiecertificaat (A++ t/m G) het aantal huurpunten dat de Alliantie mag doorrekenen in de maximale huur (zie tabel 1).
  3. Via het bouwjaar. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen energieprestatiecertificaat dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index? Dan bepaalt het bouwjaar van de woning het aantal huurpunten (zie tabel 2).

Tabel 1 Energieprestatie en puntensysteem

Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015) Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015)EengezinswoningMeergezinswoning / Duplexwoning
EI ≤ 0,6Label A++4440
0,6 < EI ≤ 0,8Label A+4036
0,8 < EI ≤ 1,2Label A3632
1,2 < EI ≤ 1,4Label B3228
1,4 < EI ≤ 1,8Label C2215
1,8 < EI ≤ 2,1Label D1411
2,1 < EI ≤ 2,4Label E85
2,4 < EI ≤ 2,7Label F41
EI > 2,7Label G00

 Tabel 2 Huurpunten naar bouwjaar

BouwjaarHuurpunten eengezinswoningHuurpunten meergezinswoning
2002 en later3632
2000 t/m 20013228
1998 t/m 19992215
1992 t/m 19972211
1984 t/m 19911411
1979 t/m 198385
1977 t/m 197841
1976 en ouderG0
Moet ik meer huur betalen door een energielabel? Moet ik meer huur betalen door een energielabel?

Hoe zuinig of onzuinig uw woning omgaat met energie, zorgt voor een andere huurprijs.

We bekijken uw woning en schatten het energieverbruik. Dit noemen we een indicatief energielabel. Dit label leggen we vast in onze systemen. Hiermee bereken we de huur van de woning.

Als u het niet eens bent met het label, kunt u uw woning laten onderzoeken. Na het onderzoek krijgt u dan een definitief energielabel. U vraagt dit aan via het contactformulier