Aanvraag medehuurderschap

Je kan iemand anders medehuurder laten worden, dan staat het huurcontract op naam van jou en de medehuurder.

Maximale grootte per document:

Om je aanvraag te bekijken en goed te kunnen keuren, hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

Op een algemeen gezinsuittreksel staat hoe lang de persoon waarvoor je medehuurderschap aanvraagt, staat ingeschreven op het adres. Ook staat er wie er nog meer staan ingeschreven. Dit uittreksel vraag je aan bij je gemeente.

Upload een document

Een inkomensverklaring van het meest recente jaar voor degene die medehuurder wil worden. Je vraagt een papieren exemplaar aan bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543. Je kan je inkomensverklaring ook downloaden via de website van de Belastingdienst. Let op: we accepteren alleen het originele pdf-document. Geen prints, schermprints of foto’s.

Upload een document

We willen graag weten of je samen met de medehuurder een huishouden voert. Dat noemen we een bewijs van gezamenlijke huishouding. Dat kan een afschrift zijn van een gezamenlijke rekening energiecontract, een bewijs van verzekeringen die je samen hebt, of een samenlevingscontract.

Upload een document