Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. Je kan een reparatie zelf online aanvragen. De wachttijden zijn langer, we vragen daarvoor je begrip. Regel je woonzaken gemakkelijk in Mijn Alliantie of neem contact op via chat of telefoon.
Service & Contact

Aanvraag medehuurderschap

Benodigde bestanden

Maximale bestandsgrootte per bestand:

Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Gezinsuittreksel

Een algemeen gezinsuittreksel. Uit dit uittreksel moet blijken: 1. hoe lang de persoon waarvoor medehuurderschap wordt aangevraagd, ingeschreven staat op het adres en 2. wie er nog meer op het adres staan ingeschreven. Dit uittreksel kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Kies een bestand

Inkomensverklaring

Een inkomensverklaring van het meest recente jaar voor de kandidaat medehuurder. Dit formulier is gratis op te vragen bij de Belastingdienst.

Kies een bestand

Bewijs van gezamelijke huishuiding

Een bewijs waaruit blijkt dat u minimaal 2 jaar gezamenlijk een huishouden voert. U kunt hierbij denken aan een afschrift van een gezamenlijke rekening, bewijs van gemeenschappelijke verzekeringen, tenaamstelling nutsbedrijven of een samenlevingscontract.

Kies een bestand

Hoofdhuurder gegevens

Medehuurder gegevens

Door dit bericht te versturen, stem je ermee in dat wij je persoonsgegevens gebruiken voor (de duur van) het afhandelen van je verzoek. Voor meer informatie verwijzen we je naar het privacyreglement van de Alliantie.