huren

Sociale huur

Huurwoningen met een maandelijkse huurprijs tot € 710,68 worden huurwoningen in de sociale huur genoemd. Over deze huurprijzen zijn afspraken gemaakt met de overheid. De Alliantie kan de huur voor deze woningen alleen vaststellen binnen wettelijk gestelde ruimtes. Ook de maximale huurverhoging wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Woningnet
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de sociale huur moet u zijn ingeschreven bij WoningNet. WoningNet bemiddelt voor woningen voor corporaties in verschillende regio’s in Nederland. WoningNet verzorgt de inschrijving van woningzoekenden, publiceert het actuele woningaanbod en regelt de verdeling van de woningen volgens de juiste regelgeving.

Wachttijd
Het verschilt per gemeente hoe lang het duurt voordat u aanmerking komt voor een woning. De woningmarkt is nu eenmaal niet overal gelijk. Bovendien hebben sommige mensen voorrang. Denkt u hierbij aan ouderen of juist starters op de woningmarkt.

Urgentie
Per regio verschilt de regelgeving rondom het verkrijgen van een urgentie. Kijk voor meer informatie op de pagina over urgentie.